Opłaty

Cennik

znaku jakości

Nr rachunku bankowego: 94 1140 2017 0000 4002 1219 8455

Dokonując przelewu prosimy w opisie podać nr referencyjny wniosku akredytacyjnego.

Audyt


1950 zł.

Znak jakości


290 zł.

Duplikat certyfikatu lub
aktualizacja danych instytucji szkoleniowej

270 zł.