Site Overlay

Audyt

Po pomyślnym rozpatrzeniu formularza akredytacyjnego, koordynator ds. akredytacji uzgadnia z osobą do kontaktu z ramienia firmy termin inspekcji. Audyt odbywa się w terminie 2 – 6 tygodni od daty wniesienia opłaty. W zależności od rozmiaru instytucji inspekcja trwa jeden lub dwa dni. Opłata zawiera wszystkie koszty związane z audytem, również dojazd i ewentualny nocleg audytora. Audyt rozpoczyna się w godzinach porannych i kończy w godzinach popołudniowych i obejmuje między innymi: rozmowy z dyrekcją, pracownikami sekretariatu, trenerami, przegląd dokumentacji, obserwacje zajęć.

Instytucja szkoleniowa oznaczona znakiem TGLS Quality Alliance ma obowiązek umieszczenia tej informacji na głównej stronie www swojej instytucji i obowiązek usunięcia go z niej najpóźniej w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy akredytacja.

Wzór certyfikatu:

Samoocena

Celem dokonania samodzielnej oceny jakości prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej należy wypełnić formularz samooceny.

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą pełnego zakresu funkcjonowania instytucji szkoleniowej i podzielone są na następujące obszary:

WAŻNE: Instytucja szkoleniowa przystępując do procesu oceny jakości oświadcza, że posiada min. dwa lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, w czasie których realizowała usługi szkoleniowe (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń)
lub spełnia jedno z poniższych kryteriów:

Ankieta samooceny

Aby otrzymać dostęp do ankiety samooceny proszę wypełnić wszystkie wymagane pola. Dostęp jest nadawany przez Koordynatora ds. Audytów i przesyłany mailem do 3 dni od wypełniania formularza

Przykładowe zagadnienia poruszone w formularzu samooceny:

Opłaty

Audyt

Opłata jednorazowa
1950 zł brutto
(audyt obowiązuje przez 3 lata)

Znak jakości

Opłata roczna (płatna przed otrzymaniem znaku jakości)
290 zł brutto/rok (870zł za 3 lata)
(za możliwość posługiwania się znakiem jakości QA)

Wydanie duplikatu

Opłata za wydanie duplikatu certyfikatu
270 zł brutto
(w przypadku jego zniszczenia lub zagubienia)

Aktualizacja danych

Opłata za aktualizację certyfikatu
270 zł brutto
(w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, zmiana adresu)

Cennik obowiązuje dla wszystkich zgłoszeń od dnia 01.01.2022. (Stary cennik dotyczy umów na przeprowadzenie audytu podpisanych do dnia 30.12.2021).

Dane do przelewu:

Odbiorca: Fundacja The Global Language System Polska
Nr rachunku bankowego: 94 1140 2017 0000 4002 1219 8455
Tytułem: w opisie podać nr referencyjny wniosku akredytacyjnego.

Kontakt:

Kamila Hejmej
Koordynator ds. akredytacji
tel: 570 247 213
email: znakjakosci@tgls.pl

TGLS copyright ©. all right reserved.