JAKOŚĆ PONAD WSZYSTKO!

Znak jakości TGLS Quallity Alliance jest przyznawany firmom szkoleniowym o różnym profilu działalności, których głównymi klientami są osoby dorosłe. Aby uzyskać znak jakości należy pozytywnie przejść proces audytu i oceny, który jest przeprowadzany w formie stacjonarnej, w siedzibie audytowanego podmiotu.

Samoocena

Własna diagnoza przedsiębiorstwa z wykorzystaniem przygotowanej ankiety

Audyt

Weryfikacja dokumentacji i procedur przez audytora, realizowana w siedzibie audytowanej firmy.

Protokół z audytu

Przygotowanie protokołu po audycie. Na jego podstawie decydujemy czy badana firma otrzyma znak jakości.

Uzyskaj znak jakości

Chciałbyś uzyskać znak jakości TGLS Quality Alliance? Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Znak jakości stanowi potwierdzenie faktu, że instytucja, która go posiada działa zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami i normami przyjętymi w branży. Pozwala również na realizację usług dofinansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Dlaczego warto mieć znak jakości TGLS Quality Alliance?

Instytucja szkoleniowa, która staje się członkiem TGLS Quality Alliance trafia do grona instytucji szkoleniowych które:

  • mogą realizować szkolenia przy udziale dofinansowania ze środków publicznych poprzez wpis do Bazy Usług Rozwojowych;
  • posiadają prawo posługiwania się znakiem jakości TGLS QA przez cały okres objęty akredytacją;
  • otrzymują dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o zamówienia publiczne oraz projekty unijne;
  • otrzymują wsparcie wizerunkowe dzięki materiałom kolportowanym przez Fundację TGLS;
  • posiadają dostęp do szkoleń metodycznych, warsztatów i opracowań dydaktycznych.
dla instytucji

Przydatne informacje

Wytyczne dla instytucji szkoleniowych na okres programowania 2021 – 2027

Zapoznaj się z nowymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2021-2027 opracowanymi przez Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury
Zobacz wytyczne

Znak Jakości obowiązkiem w BUR

Zgodnie z planowymi założeniami Rejestru Usług Rozwojowych, którego wdrożenie jest zapowiedziane przez PARP na rok 2015 i będzie obowiązywać w ciągu całego okresu 2014 – 2020, każda instytucja która che znaleźć się w tym rejestrze musi przejść etap oceny. W „Karcie podmiotu” jasno określone są kryteria punktacji aby zostać wpisanym do rejestru. Jednym z nich jest posiadanie licencji, akredytacji lub certyfikatu jakości. Instytucja, która posiada znak jakości otrzymuje dodatkowe punkty.

Więcej informacji na stronie PARP

Znak Jakości TGLS Quality Alliance został wpisany na listę certyfikatów respektowanych w BUR

Miło nam poinformować, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 30.07.2015 r. wpisała znak jakości TGLS Quality Aliance na listę certyfikatów/ akredytacji/ standardów dotyczących wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych, obowiązujących w BUR.
Dowiedz się więcej o RUR>>

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju koncepcji Systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, który będzie wspierał udzielanie wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych jest przekazanie w ręce przedsiębiorców lub osób indywidualnych możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników.


Informacje ze strony PARP.