Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 9 m.4
Okres akredytacji: 09.06.2023 – 08.06.2026
Strona Instytucji Szkoleniowej

Share this