„IMAGE” Mikołaj Rychter

61-064 Poznań, ul. Folwarczna 29B/22
Okres akredytacji: 25.08.2023 – 24.08.2026
Strona Instytucji Szkoleniowej

Share this