Akademia Osteopatii Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

53-659 Wrocław, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8
Okres akredytacji: 31.08.2022 – 30.08.2025
Strona Instytucji Szkoleniowej

Share this