Site Overlay

Samoocena

Celem dokonania samodzielnej oceny jakości prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej należy wypełnić formularz samooceny.

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą pełnego zakresu funkcjonowania instytucji szkoleniowej i podzielone są na następujące obszary:

WAŻNE: Instytucja szkoleniowa przystępując do procesu oceny jakości oświadcza, że posiada min. dwa lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, w czasie których realizowała usługi szkoleniowe (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń)
lub spełnia jedno z poniższych kryteriów:

Ankieta samooceny

Aby otrzymać dostęp do ankiety samooceny proszę wypełnić wszystkie wymagane pola. Dostęp jest nadawany przez Koordynatora ds. Audytów i przesyłany mailem do 3 dni od wypełniania formularza

Przykładowe zagadnienia poruszone w formularzu samooceny:

TGLS copyright ©. all right reserved.