Marcelina Rudol-Banaszkiewicz Leader School

31-802 Kraków, ul. Witolda Urbanowicza 10A
Okres akredytacji: 14.03.2023 – 13.03.2026
Strona Instytucji Szkoleniowej

Share this