Samoocena

Samoocena

Celem dokonania samodzielnej oceny jakości prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej należy wypełnić formularz samooceny. Skontaktuj się z nami a prześlemy Ci dostęp do systemu samooceny wraz z hasłem. Zgłaszając się o formularz nie zapomnij podać nam nazwę instytucji którą reprezentujesz oraz dane kontaktowe do siebie.

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą pełnego zakresu funkcjonowania instytucji szkoleniowej i podzielone są na następujące obszary:

 • metodologii i jakości kształcenia
 • kwalifikacji kadry dydaktycznej
 • obsługi i komunikacji z klientem
 • procedur działania szkoły i obiegu dokumentów
 • warunków lokalowych

WAŻNE: Instytucja szkoleniowa przystępując do procesu oceny jakości oświadcza, że posiada min. dwa lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, w czasie których realizowała usługi szkoleniowe (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń)

Ankieta diagnozująca TGLS Quality Alliance dla instytucji prowadzących głównie szkolenia językowe

Ankieta diagnozująca TGLS Quality Alliance dla instytucji prowadzących szkolenia inne niż językowe

Przykładowe zagadnienia poruszone w formularzu samooceny

 • okres funkcjonowania szkoły
 • struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności
 • umowy z klientami
 • obsługa klientów i procedury zgłaszania uwag, reklamacji, rezygnacji
 • dokumenty (ankiety, umowy, regulaminy, ulotki, kwestionariusze itp.)
 • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji
 • przestrzeganie zasad dobrych praktyk w kontaktach z klientam
 • wykształcenie i doświadczenie dyrektora metodycznego/właściciela szkoły
 • zakres obowiązków dyrektora metodycznego
 • wykształcenie i doświadczenie lektorów
 • procedura rekrutacyjna lektorów
 • udział w szkoleniach i doskonalenie zawodowe lektorów
 • tabela poziomów i sposób kwalifikacji słuchaczy
 • program nauczania dla wszystkich poziomów zaawansowania
 • sposoby weryfikacji postępów i zadowolenia
 • pomoce dydaktyczne dla lektorów i słuchaczy
 • zajęcia dodatkowe i ich dostępność
 • sposoby dokumentowania zajęć
 • sposób rozliczania zajęć z lektorami
 • hospitacje zajęć
 • cele szkoleń i weryfikacja ich osiągnięcia
 • sposób prowadzenia zajęć
 • wyposażenie pomieszczeń w pomoce dydaktyczne i sprzęt audio/video
 • wielkość sal, poczekalni, dostęp do WC.