Znak jakości dla instytucji szkoleniowej

Szkoła ze znakiem jakości

Szkoła ze znakiem jakości TGLS Quality Alliance to gwarancja najwyższej jakości szkoleń językowych dla obecnych i potencjalnych klientów. Znak ten podnosi prestiż i wiarygodność szkoły jako firmy świadczącej usługi na najwyższym światowym poziomie.

W przypadku szkół realizujących projekty dofinansowane ze środków UE, spełnienie standardów jakości TGLSQA jest równoznaczne z przestrzeganiem wytycznych Rady Europy w odniesieniu do kształcenia i oceny szkoleń językowych

Posługiwanie się znakiem TGLSQA dodatkowo pomaga szkole w budowaniu wizerunku jako dobrego i stabilnego miejsca pracy.

Dlaczego warto ?

Instytucja szkoleniowa:

  • posiada prawo posługiwania się znakiem jakości TGLSQA przez cały okres objęty akredytacją.
  • otrzymuje wsparcie wizerunkowe dzięki materiałom kolportowanym przez Fundację TGLS.
  • ma dostęp do szkoleń metodycznych, warsztatów i opracowań dydaktycznych.
  • jest zapraszana do udziału w projektach unijnych, wymianach międzynarodowych i wspólnych przedsięwzięciach.